[O ŠKOLI]

Nakon 10 generacija Škole demokratskog rukovođenja, odlukom Akademskog savjeta ŠDR-a, 2011 i 2012 su posvećene dodatanom radu sa alumnistma prethodnih generacija. Pored brojnih specijalističkih obuka, otvorena je još jedna mogućnost dodatnog obrazovanja alumnista ŠDR-a – Virtuelna škola političkih studija.
Prednost ovog vida rada je u tome što Virtuelna škola postaje dostupna svima koji imaju pristup internetu. Time se stiče mogućost učenja a da pritom ne morate prisustvovati predavanjima na nekom određenom mjestu.
Virtualna škola je organizovana u 10 lekcija na teme dijaloga, korupcije, ljudskih prava, demokratije i demokratskog poretka i mnogih drugih koje pripremaju ekperti sa iskustvom u radu u oblastima koje budu obrađivane.
Lekcije se učesnicima distribuiraju e-mailom (u Acrobat Readeru), a potom se i postavljaju na web sajtu Škole. Svaka lekcija je dužine od 5 do 8 strana, uključujući informacije o literaturi, dodatnim materijalima, pitanjima za diskusiju i web linkovima sa više informacija o ponuđenim temama.
Po prijemu lekcije, učesnici tokom naredna tri dana dostavljaju Koordinatoru Škole pitanja, komentare i mišljenja o lekciji. Sve to sistematizovano se proslijeđuje predavačima, a zatim njihove odgovore proslijeđujemo učesnicima.
Ova škola je besplatna.
Polaznici i predavači će na kraju škole popuniti evaluacioni upitnik. Sve korisne sugestije dobijene tom prilikom, biće uzete u obzir u toku priprema narednih aktivnosti u okviru Škole.
Kompletnu administarciju Škole sprovodi tim Građanske alijanse.