Lekcija I: [Nansen dijalog]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

18. decembar 2012

[preuzmi komentare]

Lekcija II: [Demokratski poredak]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

01. januar 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija III: [Šta znači biti lider]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

15. januar 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija IV: [Vladavina prava]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

29. januar 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija V: [Ljudska prava u Crnoj Gori]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

12. februar 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija VI: [Korupcija i društvene promjene]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

26. februar 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija VII: [Javne politike]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

12. mart 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija VIII: [Politika proširenja EU na Zapadni Balkan]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

26. mart 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija IX: [Mediji i javnost]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

09. april 2013

[preuzmi komentare]

Lekcija X: [Suočavanje s prošlošću]

[komentari učesnika i odgovor predavača]

25. april 2013

[preuzmi komentare]

 

 

Get Adobe Reader
Preuzmi Acrobat Reader.

Za preuzimanje naših lekcija potreban Vam je Acrobat Reader. Preuzmi