Lekcija I: [Dijalog]

Autor: [Stajner Brin]

11. decembar 2012

[preuzmi lekciju]

Lekcija II: [Demokratski poredak]

Autor: [Čedomir Čupić]

25. decembar 2012

[preuzmi lekciju]

Lekcija III: [Šta znači biti lider]

Autor: [Igor Davor - Gaon]

08. januar 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija IV: [Koncept vladavine prava]

Autor: [Siniša Bjeković]

22. januar 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija V: [Ljudska prava u Crnoj Gori]

Autor: [Milan Radović]

05. februar 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija VI: [Korupcija i društvene promjene]

Autor: [Boris Ristović]

19. februar 2013

[preuzmi lekciju]

LekcijaVII: [Javne politike]

Autor: [Ana Kadović]

05. mart 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija VIII: [Politika proširenja EU na Zapadni Balkan]

Autor: [Nenad Koprivica]

19. mart 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija IX: [Mediji i javnost]

Autor: [Marijana Bojanić]

02. april 2013

[preuzmi lekciju]

Lekcija X: [Suočavanje s prošlošću]

Autor: [Ajša Hadžibegović]

16. april 2013

[preuzmi lekciju]

 

 

Get Adobe Reader
Preuzmi Acrobat Reader.

Za preuzimanje naših lekcija potreban Vam je Acrobat Reader. Preuzmi